PRODUCTS

บริษัท เบสอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด มีการร่วมมือกับกลุ่มวิศวกร สามารถทำงานโครงสร้างเหล็กหลังคาโรงงาน โครงสร้างเหล็กหลังคาบ้านพักอาศัย

บริษัท เบสอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด คือผู้รับเหมางานและเชี่ยวชาญเรื่องการติดตั้งกระจก เช่น งานโชว์รูมรถยนต์ โชว์รูมสินค้า โชว์รูมอื่นๆ รวมถึงบ้านกระจกด้วย

บริษัท เบสอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด ได้ตั้งทีมงานและมีการร่วมมือกับกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้าง โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร รวมไปถึงงานภูมิทัศน์ (landscape)

บริษัท เบสอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด ได้ตั้งทีมงานและมีการร่วมมือกับกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างสามารถสร้างอาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม รวมไปถึงอาคารสูง

บริษัท เบสอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด ได้ตั้งทีมงานและมีการร่วมมือกับกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างสามารถสร้างโรงงานขนาดเล็ก โรงงานขนาดใหญ่ รวมถึงคลังเก็บสินค้า

Powered by MakeWebEasy.com